Onze missie: Add FM value to our client’s business!

Nederland zit massaal tegen wil en dank thuis te werken. Voor sommigen is dat normaal omdat ze dat al vaker meer of minder structureel deden. Voor anderen geldt dat ze er nooit voor zouden kiezen en nu deze keuze niet hebben. Mensen die voorheen al thuiswerkten zijn daar meer op ingesteld en zijn gewend een balans te vinden tussen werk en privé. Maar een hele grote groep weet totaal niet wat hen overkomt. Die moeten maar thuis zien te werken aan de keukentafel, met bijvoorbeeld de kinderen eromheen en de partner. Dat geeft stress.

Sinds de tachtiger jaren is allerlei onderzoek gedaan naar thuiswerken, vooral in relatie tot werk-privé balans, tevredenheid, professionele en sociale isolatie. De invloed van de ruimtelijke kenmerken van de thuiswerkplek zijn echter nauwelijks aan bod gekomen. Daarom hebben we besloten van de nood een deugd te maken. De huidige situatie biedt een unieke kans om dit grootschalig te onderzoeken

Shign heeft in dat kader de Eerste Nationale Thuiswerkmonitor gelanceerd. Wat is nu zoal goed geregeld, ofwel welke kenmerken van de thuiswerkplek (o.a. comfort, privacy, geluid) scoren positief, en waar lopen mensen tegenaan wat minder positief is? Wat doet de thuiswerkplek met het welzijn, de werk-privé balans en de productiviteit van medewerkers? Uiteraard ontbreekt het bevragen van de zorgen die ze zich maken vanwege het coronavirus ook niet! We kijken ook of deze nationale stemming verandert gedurende de komende tijd! Treedt er gewenning op of gaan mensen steeds meer een ideale thuiswerkplek en dagbesteding creëren?

Doel van het onderzoek

  • Vaststellen hoe medewerkers de ruimtelijke thuiswerkomstandigheden ervaren in relatie tot hun welzijn, werk-privé balans en productiviteit.
  • Vaststellen in hoeverre medewerkers zich zorgen maken vanwege het coronavirus

Aanpak

De monitor is een zogenaamd continu onderzoek. Je gebruikt hiervoor de Shign App. Dat is je digitale dagboek waarmee je je mening geeft over een aantal ruimtelijke kenmerken van je thuiswerkplek (o.a. comfort, privacy geluid) en je welzijn, werk-privé balans en productiviteit. Je kunt zo vaak je mening geven als je maar wilt! Dat kan zelfs meerdere keren per dag tijdens verschillende werkzaamheden en dat gedurende de komende weken. Belangrijk is dat je de app gebruikt op het moment dat je ook daadwerkelijk thuis aan het werk bent. Zo brengen wij in kaart hoe jij de thuiswerksituatie de komende periode ervaart. En om je eraan te herinneren om je mening te geven ontvang je af en toe automatische push-notificaties. Jouw antwoorden zijn niet herleidbaar tot de persoon. 

Eindproduct

Aan het einde van de onderzoeksperiode ontvangen de deelnemende organisaties een eindrapportage (2-pager) in de vorm van een gestandaardiseerd dashboard.  Aanvullende inzichten op basis van geavanceerde analyses kunnen in overleg tegen betaling worden geleverd.