Onze missie: Add FM value to our client’s business!

‘Standing out from the crowd’, dat typeert ons. Aanstekelijk enthousiast, zelfbewust, zelfverzekerd, blakend van positiviteit en altijd vooruit.

 

Onze missie

Add FM value to our client’s business!

Onze focus

Shign is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat organisaties helpt met het oplossen van vraagstukken op het snijvlak van ruimte en organisatie in relatie tot organisatiegedrag. Dan gaat het om strategie en keuzes ten aanzien van de manieren van werken, werkomgeving, serviceconcepten en facility management die bijdragen aan individuele prestaties en organisatiedoelen. Denk aan productiviteit, welzijn, samenwerking, sociale verbondenheid, belonging en eNPS. Dat doen we met toegepast wetenschappelijk onderzoek en richtinggevend advies. 

Ons onderzoek

Shign doet onderzoek in verschillende ruimtelijke gebruiksfasen. Bijvoorbeeld de behoeften en houding ten aanzien van toekomstige huisvesting en manieren van werken. We brengen haarfijn in beeld wat gebruikers real-time in de ruimte zelf ervaren. Of we evalueren sociaal-geografische patronen, ruimtes en dienstverlening na implementatie van een nieuw concept om te zien wat goed gaat en wat niet en welke interventies nodig zijn om te verbeteren. Het type onderzoek hangt af van het vraagstuk van de opdrachtgever en de onderzoeksmogelijkheden. We kijken altijd holistisch naar de ruimte. Dit vanuit de wetenschap dat mensen kenmerken als indeling, sfeer, geur, geluid, netheid en temperatuur in samenhang waarnemen en alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden.

Onze oorsprong

Shign is in 2016 opgericht door dr. Herman Kok naar aanleiding van zijn promotieonderzoek aan Wageningen University naar de toegevoegde waarde van facility management. Zijn zoektocht was toen om de impact van het gebruik van faciliteiten op het bedrijfsresultaat aan te tonen. Terwijl hij daar academisch in slaagde – Herman promoveerde in 2015 – bleef zijn ambitie onverminderd om organisaties te helpen echt grenzen te verleggen om de beste manieren van werken en werkomgeving te creëren waarin medewerkers en klanten gedijen en waarmee organisaties hun strategische doelen bereiken. Je zou dus kunnen zeggen dat Shign stevig geworteld is in wetenschap en ambitie. Bewust van de kloof tussen relevante, goed onderbouwde informatie die binnen handbereik beschikbaar is en het huidige kennisniveau in het facilitaire domein, blijft de drive om voor organisaties echt het verschil te maken tot op de dag van vandaag bestaan.

Wij geven organisaties het inzicht om de facilitaire situatie of omgeving te creëren die bijdraagt aan hun strategische doelen

Ons adres

Shign werkt fully remote...

Gewoon omdat dat werkt voor ons! De sleutel is werknemers de keuze te bieden om te werken waar en wanneer ze het meest effectief zijn. Sterker, het stelt ons in staat talent aan ons te verbinden van waar ook ter wereld… en onze inner circle te vergroten! Samenkomen kan werkelijk overal. Daarvoor hebben we geen eigen kantoor (meer) nodig.

Contacteer ons op: 

+31 (0)6 5383 2041

Clients & Partners