Onze missie: Add FM value to our client’s business!

In Nederland worden de coronamaatregelen langzamerhand versoepeld. Er komt, in navolging op de gecontroleerde lock down, een gecontroleerde heropening van het sociale leven en de economie. Het behouden van een veilige afstand tot elkaar wordt nu in de overgangsfase naar het nieuwe normaal als beste oplossing gezien. De uitdaging voor organisaties is om de kantoren binnen de social distance-maatstaf weer in gebruik te nemen.

Situatie

Werkgevers laten nu verschillende maatregelen doorvoeren zodat medewerkers zich straks op kantoor veilig voelen en productief kunnen zijn. De interventies gaan uit van unieke richtlijnen voor het bewaren van 1,5 meter afstand en hygiëneprotocollen. Naast fysieke aanpassingen in de ruimte ontstaat er een situatie waarbij medewerkers in beheersbare groepen terugkeren naar kantoor in combinatie met groepen die thuiswerken. Al met al zijn het generieke maatregelen waarbij op basis van de beste informatie die er te krijgen is wordt gehandeld. Hoe de interventies uitpakken is vooralsnog een groot raadsel. Dat is vooral door een gebrek aan eerdere ervaringen op dit gebied.

Medewerkers zouden zich op het 1,5 meter kantoor minder goed kunnen voelen en minder productief zijn dan thuis. Een gebrekkig welzijn kan op termijn een reden zijn voor verzuim of zelfs uitstroom. Mogelijk dat de nieuwe werkpleksituatie leidt tot een verminderde verbondenheid met collega’s en een tweesplijt tussen thuis en kantoor.

Onderzoek

Het 1,5 meter kantoor in combinatie met thuiswerken is één groot werkplekexperiment waar geen precedent voor is. We hebben met z’n allen geen idee wat dit gaat doen met het presteren van medewerkers en organisaties.

Shign heeft voor dit experiment nu ook de 6 feet Office Monitor ontwikkeld. Het is een uitbreiding op de Thuiswerkplekmonitor, die we sinds de start van het thuiswerken aanbieden. Hiermee introduceren we een kort-cyclische onderzoeksopzet voor het evalueren van de toegevoegde waarde van de twee werkpleksituaties; de thuiswerkplek en het 1,5 meter kantoor. Hierbij kijken we naar de ruimtelijke beleving van medewerkers in relatie tot hun welzijn en presteren.

Antwoorden

Het zijn unieke omstandigheden. Als werkgever kun je nu leren of je de juiste maatregelen hebt getroffen of dat je wellicht met wat (kleine) aanpassingen kunt aansturen op een thuis- en kantoorsituatie waarin medewerkers zich goed voelen en optimaal kunnen presteren. De onderzoeksresultaten geven opdrachtgevers in elk geval binnen enkele weken een haarfijn inzicht of er sprake is van een effectieve werkpleksituatie.

Hoe verder?

Als je geïnteresseerd bent, neem je gewoon contact op met Herman Kok.
Bel 06-5383 2041 of mail naar  herman.kok@shign.nl