Onze missie: Add FM value to our client’s business!

Door de grote vraag naar ICT-professionals, wordt er tegenwoordig ook wel gesproken van een “war for talent”. Om nieuwe werknemers aan te trekken en huidige werknemers te behouden, is het voor organisaties steeds belangrijker om te zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving. Dit geldt ook voor Rabobank.

Rabobank werkt met zogenoemde Tribes. Bij deze methode wordt er veel gewerkt in teamverband, waarbij veel wordt overlegd. Tijdens dit overleg zijn in dezelfde ruimte ook andere teams geconcentreerd aan het werk. Deze combinatie van communicatie en concentratie vraagt veel van de werkomgeving. Om daarnaast de werkomgeving aantrekkelijk te maken is er ook veel aandacht voor sfeerkenmerken en afwisseling in type ruimten voor verschillende doeleinden, zoals ontspanning en brainstormen.

Om die reden ontwikkelde Rabobank een nieuwe werkomgeving voor de Tribes die maximaal moet bijdragen aan het werken in Tribes. Rabobank wilde ook weten hoe werknemers deze nieuwe werkomgeving ervaren en in welke mate dit ontwerp aansluit op de werkdoelen van de agile manier van werken; samenwerken, productiviteit en werkplezier. Daarvoor werd er een pilotvloer voor ongeveer 150 medewerkers gebouwd om te evalueren.

We hebben vervolgens de oude en de nieuwe situatie met elkaar vergeleken via een pre-post studie. Gedurende twee periodes van vier weken heeft een vaste groep werknemers herhaaldelijk hun ervaringen met betrekking tot de omstandigheden in en het gebruik van de verschillende werkgebieden werkplek met ons gedeeld.  

Uit de resultaten blijkt dat het nieuwe ontwerp op alle aspecten aanzienlijk beter wordt ervaren dan het oude. Belangrijker nog is dat de tribegerichte werkomgeving een aantoonbaar positief effect heeft op het behalen van de gestelde werkdoelen. Medewerkers zijn er productiever, kunnen beter samenwerken en ervaren meer werkplezier. Een positieve beleving van sfeer en indeling van de werkomgeving gevolgd door geluid zijn hiervoor het meest bepalend. Een verdere vermenging van werkgebieden in de open ruimte blijft wel een punt van aandacht en moet niet te ver worden doorgevoerd.

Heeft u ook plannen om te gaan verbouwen? En wilt u weten wat de toegevoegde waarde van deze interventie is? Neem contact met ons op.