Onze missie: Add FM value to our client’s business!

De pandemie heeft het inzicht in de mogelijkheden van werken op afstand in een stroomversnelling gebracht. Wat zegt dit over de toekomst van het werken op kantoor? En over de werkplekstrategie?

De verplichte thuiswerkperiode heeft een nieuw vertrekpunt gecreëerd voor de manier waarop we over de waarde van kantoren nadenken en een herijking van bestaande werkplekstrategie nodig maakt. In Werkplaats 2027 wordt op basis van de design thinking methodiek een visie op de nieuwe werkrealiteit ontwikkeld door met de doelgroep in gesprek te gaan en te experimenteren. In aanvulling hierop is onderzoeksbureau Shign gevraagd om op kwantitatieve wijze inzicht te geven in deze onderwerpen. Dat is nodig om keuzes cijfermatig te kunnen onderbouwen en de impact en daarmee het belang van bepaalde factoren beter te kunnen bepalen.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot betrouwbaar feitenmateriaal over alle medewerkers van het waterschap en geeft stevige handvatten om de Werkplaats 2027 (en alles wat daar bij komt kijken) te gaan ontwikkelen.