Onze missie: Add FM value to our client’s business!

Waterschap Rijn & IJssel (WRIJ) werkt aan een nieuw huisvestingsconcept. Zij grepen de door corona gedwongen thuiswerksituatie van medewerkers aan om meer te weten te komen over hoe de thuiswerkplek wordt ervaren. Ook na de coronacrisis zou deze thuiswerkplek namelijk weleens een verlenging van de werkplek op kantoor kunnen worden. Shign heeft voor WRIJ onderzocht hoe werknemers hun thuiswerkplek ervaren in relatie tot hun welzijn en presteren en hoe WRIJ thuiswerken het beste in het huisvestingsconcept kan meenemen.

WRIJ heeft een gedeelte van haar gebouw moeten renoveren en maakt nu de plannen voor de huisvesting. Ze willen leren van de thuiswerksituatie door corona: misschien bevalt deze de medewerkers wel? En wat gaat er dan zo goed, wat ontbreekt er nog? Deze punten kunnen overgenomen worden in het huisvestingsplan. Hun vragen hebben we gecombineerd tot een compacte vragenlijst die is verspreid onder alle medewerkers van WRIJ.

Om een goed huisvestingsconcept neer te zetten, moet ik precies weten wat er bij mijn medewerkers speelt en wat hun wensen zijn.

Adviseur informatie- en communicatietechnologie

Het meest unieke aan dit project was onze snelheid. In overleg met WRIJ hebben we een vragenlijst opgesteld en nog geen vier weken later zaten we samen (digitaal) aan tafel om de resultaten door te spreken. Daarnaast was de respons enorm: maar liefst 9 op de 10 medewerkers hebben hun mening met ons gedeeld!


Dankzij ons onderzoek weet WRIJ nu hoe hun medewerkers het thuiswerken ervaren. Wat gaat er goed? Wat kan er nog beter? En wat betekent het thuiswerken voor het ontwerp van het nieuwe kantoor? De onderzoeksresultaten bevestigden de aannames. Op basis van de resultaten kunnen er nu eindelijk knopen worden doorgehakt, en kan er snelheid gemaakt worden in de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting.


Wij wensen WRIJ heel veel succes met de implementatie en zijn erg benieuwd naar het resultaat!