Onze missie: Add FM value to our client’s business!

Voor teams die gezamenlijk aan projecten werken is gelijktijdig bij elkaar zitten de modus operandi. En het kantoor is hiervoor veruit favoriet. Toch leidt a-lokaal en asynchroon samenwerken tot een hogere productiviteit en efficiëntie. Teamleden zijn dan niet gelijktijdig samen op locatie noch online. Het werk is zo ingeregeld dat teamleden zonder op anderen te hoeven wachten hun taken kunnen afronden.

Soms wordt dit laatste afgedaan als onwenselijk. Werken is teamsport dat in elkaars aanwezigheid plaats moet vinden. Dat zou veel ten goede komen, zoals sociale cohesie, verbinding en cultuur. Maar is veel vergaderen, elkaar in kantoortuinen van het werk houden, projecten stil leggen om de voortgang te bespreken, het niet geven van vertrouwen en de werk-privébalans ontwrichten niet veel erger?

Veel bedrijven hebben ineens weer de focus op plaats liggen, ze vallen terug in oude patronen.

Tijdens de lockdowns hadden bedrijven plotseling en noodgedwongen de focus op de continuïteit van het werk liggen. Daarvoor hebben ze destijds van alles ingeregeld wat een ware digitale versnelling teweegbracht. Dat experiment is in de meeste gevallen grotendeels geslaagd. Nu hebben veel bedrijven ineens weer de focus op plaats liggen. Ze vallen terug in oude patronen en verzuimen om maximaal te profiteren van nieuwe manieren van werken dankzij de digitale mogelijkheden. Sterker, de verschillen tussen bedrijven die de nieuwe manieren van werken hebben doorgezet en verder verbeterd versus de traditionele bedrijven die zijn overgestapt op het hybride werkmodel worden steeds groter als in concurrentie- en arbeidsmarktpositie.

Deze verschillen zijn nu in aanloop vaak nog wat onzichtbaar – of worden de ogen ervoor gesloten – maar de komende 5 tot 15 jaar zal dit zich in de profitsector ongekend gaan manifesteren. Bovendien zijn er na fully remote andere vormen van digitaal werken binnen handbereik waar de fully remote bedrijven eerder gebruik van kunnen gaan maken dan de hybride, traditionele variant. Juist vanwege de ervaring die ze nu opdoen. In de evolutie van manieren van werken staat door de eeuwen heen telkens eerst het werk centraal en wordt daar vervolgens een geschikte werkplek bij ontworpen. Dit denken staat bij veel organisaties nog maar aan het begin.

Wil je weten wanneer asynchroon werken opportuun is, hoe je dit kunt organiseren en welke werkvorm hierop volgt, neem dan deel aan één van de masterclasses Workplace Transformation in maart.