Onze missie: Add FM value to our client’s business!

Het kantoor stamt uit de nadagen van de Industriële Revolutie om administratief personeel te huisvesten. Dankzij technologische ontwikkelingen zijn kantoren inmiddels een stuk ‘slimmer’ en comfortabeler dan die eerste kantoren en ook (mogelijke) manieren van werken zijn sterk veranderd als in waar, hoe en wanneer.

Thuiswerken met gelijkblijvende productiviteit laat bijvoorbeeld zien dat het kantoor in veel gevallen overbodig is geworden. Of stel hybride werken eens in economisch perspectief. Bij een bezetting van 40% bedragen de gemiddelde kantoorkosten in Nederland maar liefst € 23.823 per fte (Colliers, 2023). De vraag is of het dan nog wel zo slim is om kantoor in de huidige omvang aan te houden. De business case van de toegevoegde waarde van incidentele kantoorontmoetingen versus volledig op afstand werken wordt dan interessant. Dan is kantoor al snel een duur alternatief voor wat op afstand of elders niet zou kunnen. Mede omdat 40% bezetting vaak niet eens wordt gehaald en de kantoorkosten per fte dan alleen maar verder oplopen.

Kantoor valt inmiddels in de categorie overbodige luxe.

Ik durf de stelling wel aan dat kantoor in veel gevallen inmiddels in de categorie overbodige luxe valt en stamt uit een traditie van fysiek samenkomen en imponeren. Wil je weten wanneer kantoor wel zinvol is en hoe manieren van werken zich naar de toekomst toe ontwikkelen in economische en sociale zin, neem dan deel aan één van de masterclasses Workplace Transformation in maart.